Parket

Betekening van exploten bestemd voor de Staat der Nederlanden

Exploten die zijn bestemd voor de Staat der Nederlanden kunnen volgens de wet worden betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De griffie van de Hoge Raad is belast met de administratieve verwerking en doorzending van de exploten aan het ministerie of de ministeries die daarin zijn vermeld.

In het verslagjaar werden 2066 exploten betekend aan het parket. Het merendeel betrof derdenbeslagen die onder de Staat werden gelegd; 306 exploten hielden een dagvaarding in.