Parket

Inleiding

Bij de Hoge Raad hoort een parket met aan het hoofd een procureur-generaal. Van het parket maken naast de procureur-generaal en de plaatsvervangend-procureur-generaal, advocaten-generaal deel uit. Het parket telde in 2019 26 leden. Het parket is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het Openbaar Ministerie. Het parket is onderverdeeld in 3 secties: civiel, straf en belasting. De belangrijkste taak van het parket is het geven van juridische adviezen in zaken, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Die worden door de leden van het parket in volstrekte onafhankelijkheid genomen. In totaal werden in 2019 1650 conclusies genomen (2018: 1695): 397 in civiele zaken, 1124 in strafzaken en 129 in belastingzaken.

Daarnaast heeft de procureur-generaal nog een aantal bijzondere taken, bijvoorbeeld in het kader van het klachtrecht. Het klachtrecht komt in een afzonderlijk deel in dit jaarverslag aan de orde. Andere bijzondere taken van de procureur-generaal, die in dit deel aan bod komen, zijn:

Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of Kamerleden
Cassatie in het belang der wet
Schorsing en ontslag van rechters
Aanwijzen ander gerecht
Herziening
Toezicht op het Openbaar Ministerie (OM)
Toezicht verwerking persoonsgegevens gerechten en parket bij de Hoge Raad (AVG)
Betekening van exploten bestemd voor de Staat der Nederlanden