Strafzaken

Inleiding en cijfers

Het werkterrein van de strafkamer bestrijkt de gebieden materieel strafrecht, strafprocesrecht, bijzonder strafrecht, Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal strafrecht. De strafkamer behandelt ook uitleveringszaken en herzieningszaken.


De totale instroom van strafzaken was in 2019 3755 (2018: 4145). De uitstroom uitspraken bedroeg in 2019 4155 (2018: 4283). De uitstroom van de uitspraken in zaken met middelen was in 2019 2436 (2018: 2603). In 1124 zaken (2018: 1152) werd een conclusie, een juridisch advies, gemaakt door de advocaat-generaal.

Het totaal aantal inhoudelijk gemotiveerde uitspraken van de strafkamer was in 2019 629 (2018: 731). Dat is zo’n 26 procent van de zaken met middelen. Het totaal aantal zaken dat met artikel 80a Wet RO werd afgedaan bedroeg 1442 (2018: 1475); de afdoening met artikel 81 Wet RO vond in 365 zaken plaats (2018: 397).

Van het totaal aantal uitspraken in 2019 (4155) werd in 539 zaken het cassatieberoep verworpen, 187 zaken vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 161 zaken vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Die laatste categorie betreft vooral zaken waarin alleen de overschrijding van de redelijke termijn tot vernietiging leidt. Op het totaal van het aantal zaken met middelen (2436) is 14,2 procent vernietigd.

Zie ook: Cijfers en verantwoording