Belastingzaken

Inleiding en cijfers

De belastingkamer van de Hoge Raad behandelt overwegend belastingzaken. Het betreft hier zowel belastingen en heffingen van de rijksoverheid als van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast behandelt de belastingkamer cassatieberoepen tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Bij de laatstbedoelde beroepen beperkt de toetsing door de Hoge Raad zich tot de toepassing van elementen van sociale zekerheids- of subsidieregelingen die verband houden met fiscale regels en begrippen. Tot de taak van de belastingkamer behoort verder de behandeling van cassatieberoepen tegen uitspraken van de douanekamer van het hof Amsterdam.


De totale instroom van fiscale zaken was in 2019 1026 (2018: 924). De uitstroom uitspraken bedroeg in 2019 773 (2018: 724). In 129 zaken werd een conclusie, een juridisch advies, gemaakt door een advocaat-generaal. Dat waren er 134 in 2018.

Van de 773 uitspraken in 2019 werden 355 zaken inhoudelijk afgedaan (2018: 272) dat is 46 procent, 148 zaken met een artikel 80a Wet RO-afdoening (2018: 131) en 270 zaken met artikel 81 Wet RO (2018: 321).

Van het totaal aantal uitspraken in 2019 (773) werd in 378 zaken het cassatieberoep ongegrond verklaard, 63 zaken werden vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 58 zaken vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Op het totaal van het aantal zaken is 15,7 procent vernietigd.

Zie ook: Cijfers en verantwoording