Belastingzaken

Bijzondere ziektekosten – cannabis

De belastingplichtige in een zaak die cannabis in eigen beheer kweekte en over een doktersvoorschrift beschikte, kan de kosten van die kweek als zorgkosten in aftrek brengen. Dat oordeelde de Hoge Raad in een arrest van 4 oktober 2019.

Het ging in deze zaak om een belastingplichtige die lijdt aan de ziekte van Crohn. Zij had onvoldoende baat bij reguliere geneesmiddelen. Artsen schreven haar het gebruik van cannabis voor. De bij de apotheek verkrijgbare cannabis had volgens de artsen bij deze belastingplichtige echter niet de gewenste werking. Zij had vervolgens zelf cannabis gekweekt. De kosten voor deze zelfkweek en voor de aankoop van cannabis en cannabisolie wilde zij voor de inkomstenbelasting als kosten van farmaceutische hulpmiddelen in aftrek brengen.

In cassatie was onder meer de vraag aan de orde of het hier gaat om een middel dat is verstrekt op voorschrift van een arts.

De Hoge Raad oordeelde dat de voorwaarde dat het moet gaan om farmaceutische hulpmiddelen die zijn verstrekt op voorschrift van een arts geen verdergaande betekenis heeft dan dat het middel door een arts moet zijn voorgeschreven. In deze zaak was de cannabis daadwerkelijk als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven door een arts, die vond dat via de apotheek verkrijgbare cannabis voor deze belastingplichtige niet de gewenste werking had.

In de zaak was verder aan de orde of de aftrek ook geldt voor bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Het hof had vastgesteld dat het voorschrift van de arts alleen betrekking had op zelfgekweekte cannabis en niet op bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof op dit punt in stand gelaten.

ARREST
HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1517

NIEUWSBERICHT
Kosten van door arts voorgeschreven zelfgekweekte cannabis als zorgkosten fiscaal aftrekbaar